Because People Are Key to Every Success

PRTR เราเชื่อว่า “คน” คือหนึ่งในกุญแจสำคัญของทุกความสำเร็จ

Scroll Down

People's Key Strength

แม้ในยุคปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์อย่าง AI ได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างมากมาย

เพื่อรองรับการทำงานบางประเภทแล้วก็ตาม แต่ “คน” ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร เนื่องด้วยความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ศักยภาพโดยธรรมชาติที่หล่อหลอมอยู่ภายในเส้นใยดีเอ็นเอของมนุษย์ จึงทำให้มีการตอบสนองและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อมและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

— Collaboration

ด้วยการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน

— Persistence

ด้วยความมุ่งมั่น อดทน ไม่ย่อท้อ จึงได้มาซึ่งชัยชนะ

— Ambition

ด้วยความทะเยอทะยาน เพื่อสิ่งที่ดีกว่า และดียิ่งๆ ขึ้นไป

— Understanding

ด้วยความรู้ และความเข้าใจ สู่การตัดสินใจอันยอดเยี่ยม

Purpose Is Passion Lived By People

จุดมุ่งหมายขององค์กรจะถูกขับเคลื่อนโดย Passion ของผู้คนในองค์กร

Purpose & Passion

สู่ความสำเร็จด้วย Passion ของ "คน"

Passion สามารถกำหนดรูปแบบการทำงาน วัฒนธรรม แนวคิด และรูปแบบการใช้ชีวิตของคนได้ สิ่งที่องค์กรต้องทำคือการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ใช้ Passion ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองที่สอดรับต่อองค์กร เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้า นำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้อย่างประสบความสำเร็จ

It’s a beautiful thing when a career and a passion come together.

#PeopleAreKey

It’s a beautiful thing when a career and a passion come together.

The only way to do great work is to love what you do.

#PeopleAreKey

The only way to do great work is to love what you do.

If you can’t stop thinking about it, don’t stop working for it.

#PeopleAreKey

If you can’t stop thinking about it, don’t stop working for it.

สื่อสารด้วย “คน” จากภายในสู่ภายนอก

เพราะคนในองค์กรนั้นเป็นส่วนสำคัญที่จะเชื่อมต่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้คนภายนอก ซึ่งจะสะท้อนภาพลักษณ์ วัฒนธรรม แนวคิด และจุดมุ่งหมายองค์กรได้อย่างดีที่สุด

When you do what you love with passion, success won’t be far away.

#PeopleAreKey

When you do what you love with passion, success won’t be far away.

Working hard for something you love is called passion.

#PeopleAreKey

Working hard for something you love is called passion.

Purpose is the reason you journey. Passion is the fire that lights the way.

#PeopleAreKey

Purpose is the reason you journey. Passion is the fire that lights the way.

About PRTR

PRTR เราเป็นมากกว่าแค่ผู้ให้บริการสรรหาบุคลากร

เราคือหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการ HR Solutions ครบวงจร ที่สามารถตอบโจทย์ให้แก่ธุรกิจของคุณได้อย่างรอบด้าน ด้วยการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากประสบการณ์กว่า 25 ปี

25
ให้บริการและสร้างความสำเร็จให้แก่ผู้สมัครและองค์กรมาเป็นเวลากว่า 25 ปี
500000
รวดเร็วด้วยข้อมูลของผู้สมัครกว่า 500,000 รายในฐานข้อมูลของ PRTR
10000
มีเจ้าหน้าที่ Outsource ประจำการอยู่ในพื้นที่กว่า 10,000 ราย
200
ผู้สมัครเฉลี่ย 200 คนประสบความสำเร็จได้งานใหม่ในทุกเดือน

คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จได้

Contact Us Now

2034/82 อิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 18
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร +66 (0) 2716 0000

Homepage